Technolog výroby

Technolog výroby určuje technologické postupy nebo zajišťuje přípravu výroby.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • určuje, zkouší a případně i vyvíjí nové technologické postupy
 • zajišťuje technologickou přípravu a technologické změny v pracovních postupech
 • kontroluje jakost a provádí technické zkoušky
 • zavádí do výroby nové technologické postupy
 • stanovuje způsob uspořádání, průběh a sestavování technických podmínek výroby
 • vede související dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • písemné vyjadřování
 • kritický pohled
 • schopnost přicházet s nápady
 • schopnost realizovat nápady