Technolog ve stavebnictví

Technolog ve stavebnictví určuje technologické postupy nebo zajišťuje přípravu stavební výroby.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • určuje, zkouší a případně i vyvíjí technologické postupy
 • provádí různá měření a zkoušky (měření vlhkosti, zkoušky pevnosti betonu, …)
 • zajišťuje technologickou přípravu, technologické změny pracovních postupů
 • specifikuje množství a druh materiálů
 • kontroluje jakost a provádí technické zkoušky
 • zavádí do výroby nové technologické postupy
 • určuje způsob uspořádání, průběh a stanovování technických podmínek stavební výroby

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • písemné vyjadřování
 • koncepční přístup
 • schopnost inovovat
 • schopnost přicházet s nápady