Technolog v energetice

Technolog v energetice zpracovává technologické postupy v energetickém průmyslu, a to buď pro elektrárnu, nebo teplárnu.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • postupuje podle zadání nebo standardních postupů
  • kontroluje dodržování stanovených technologických postupů ve výrobě nebo dalších navazujících provozech
  • provádí technický dozor na pracovištích, technické zkoušky
  • vede příslušnou technickou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti