Technolog v chemickém průmyslu

Technolog v chemickém průmyslu odpovídá za dodržování systému ekologicky orientovaného výrobního procesu provozu.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • implementuje a udržuje systém řízení jakosti výrobního procesu provozu
  • zajišťuje realizaci nápravných opatření
  • odpovídá za správnost a úplnost technické a technologické dokumentace
  • zodpovídá za stanovování a způsob evidence hodnot technických parametrů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti