Technolog potravinářské výroby

Mezi úkoly technologa v potravinářství patří mimo jiné kontrola a řízení chodu automatické výroby, zajištění plynulosti výroby správným řízením příjmu surovin.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • podle rámcových pokynů a standardních postupů zajišťuje technologickou přípravu a podmínky jednotlivých částí výroby
  • stará se o udržování pořádku na pracovišti
  • dohlíží na dodržování předpisů BOZP a PO

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti