Technik výroby

Technik výroby se stará o organizaci výroby a provoz.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů během celé výroby
 • provádí vstupní kontrolu potřebných surovin
 • dohlíží na postup během výroby a funkčnost výrobních strojů a zařízení
 • připravuje podklady pro zpracování norem spotřeby práce
 • dohlíží na dodržování BOZP a PO
 • vede příslušnou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • písemné vyjadřování
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • schopnost motivovat druhé