Technik ve strojírenství

Technik ve strojírenství vypracovává technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty atd. pro strojírenskou výrobu.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje a organizuje strojírenskou výrobu a autorský dozor
 • stará se o organizaci technologické přípravy výroby
 • zajišťuje správné uspořádání pracoviště
 • organizuje práci svých podřízených a jejich motivaci k výkonu
 • dosažené pracovní výsledky kontroluje a vyhodnocuje
 • zabezpečuje, aby všechna zařízení a výrobní haly byly technicky způsobilé

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • koncepční přístup
 • aktivní přístup
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • schopnost realizovat nápady
 • schopnost motivovat druhé