Technik ve stavebnictví

Technik ve stavebnictví organizuje systém řízení jakosti, aplikuje vědecké poznatky a teorie během výzkumu a vývoje nových postupů a technologií.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zpracovává projektovou dokumentaci složitějších staveb
  • zajišťuje a koordinuje přípravu, realizaci, posouzení a vyhodnocení stavebních investic
  • u složitějších stavebních prací se stará o jejich řízení

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • koncepční přístup
  • aktivní přístup
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost přicházet s nápady