Technik v plynárenství

Technik v plynárenství zodpovídá za instalování a údržbu regulátorů a měřicích přístrojů.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • provádí údržbu a servis topných zařízení a komponent
  • instaluje plynové přístroje, diagnostikuje a opravuje poruchy
  • posuzuje technické zařízení s průvodní dokumentací
  • dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany
  • kontroluje dodržování pracovní a technologické kázně

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • koncepční přístup
  • aktivní přístup
  • kritický pohled