Technik v energetice

Technik v energetice kontroluje dodržování technologických postupů a provádí technický dozor na pracovišti.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • dohlíží na správné fungování energetických zařízení
  • řídí provoz elektrických systémů
  • kontroluje a měří kvalitu elektrické a tepelné energie
  • rozděluje a koordinuje náplň práce svým podřízeným

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • koncepční přístup
  • aktivní přístup
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti