Technik požární ochrany

Pracovní náplní technika požární ochrany je provádění školení o požární ochraně a odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zabezpečuje vybavení požární technikou, požárněbezpečnostním zařízením a přenosnými hasicími přístroji
  • zajišťuje jejich revize a kontroly
  • kontroluje dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • koncepční přístup
  • aktivní přístup
  • kritický pohled