Technik potravinářské výroby

Technik potravinářské výroby řídí a organizuje výrobu a provoz, stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • provádí vstupní kontrolu jakosti surovin a potravinářských výrobků
  • zajišťuje technickou funkčnost strojů a zařízení v potravinářské či krmivářské výrobě
  • připravuje podklady pro normy a normativy spotřeby práce
  • dohlíží na dodržování pravidel BOZP a PO
  • vede příslušnou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • koncepční přístup
  • aktivní přístup
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti