Technik HW

Technik HW se stará o fungování ucelených částí hardwaru, včetně jejich instalace a uvedení do provozních podmínek.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje prevenci a běžnou údržbu jednotlivých částí hardwaru
 • instaluje základní systémové a programové vybavení
 • vede technickou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • aktivní přístup
 • kritický pohled
 • schopnost poučit se z chyb a analyzovat neúspěch