Technik BOZP

Technik BOZP seznamuje zaměstnavatele s povinnostmi v oblasti BOZP, které vyplývají z právních a ostatních předpisů a/nebo technických norem.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • preventivně kontroluje místa pracovního výkonu
  • provádí školení BOZP
  • spolupracuje při identifikaci a hodnotí rizika
  • navrhuje opatření k odstraňování nebo minimalizaci těchto rizik

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • koncepční přístup
  • kritický pohled
  • schopnost přicházet s nápady