Technický ředitel

Technický ředitel se musí postarat o řízení a organizaci činností v rámci útvaru, navrhuje nové postupy ke zvýšení efektivnosti stávající výroby a produktivity práce.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vyhledává nové technologie, aby zajistil požadovanou kapacitu výroby, kvalitu a optimální náklady
 • spolupracuje na technologickém zlepšování výrobků a procesů
 • řeší technické problémy
 • spolupracuje na vypracování strategie firmy
 • stará se o řízení a kontrolu oblasti bezpečnosti a hygieny práce
 • pečuje o řízení, koordinaci a kontrolu výsledků práce svěřeného útvaru

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium