Technical writer

Technical writer je zodpovědný za tvorbu, aktualizace a revize odborných technických dokumentací.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • píše dokumentaci pro technicky vzdělané lidi, obchodníky i zákazníky
  • dokumentace musí být přesná, kompletní, jednoznačná a co nejvíce výstižná
  • dokumentace zahrnuje online nápovědu, uživatelské příručky, systémové manuály a další dokumenty

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • tvůrčí přístup
  • písemné vyjadřování
  • objevování a orientace v informacích