Tajemník

Tajemník zajišťuje přenesený výkon státní správy v obcích s rozšířenou působností.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • plní úkoly uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo starosty
  • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s poradním hlasem
  • svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů
  • koordinuje spolupráci odborů městského úřadu
  • stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením
  • dané odbory a oddělení řídí, kontroluje a koordinuje
  • zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • komplexní myšlení
  • komunikační dovednosti
  • týmová práce