Systémový inženýr

Systémový inženýr usiluje o maximální efektivitu ve fungování procesů a systémů probíhajících v příslušné organizaci a jejich sladění dohromady.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vyhodnocuje stávající stav
 • navrhuje opatření pro zefektivnění procesů
 • kontroluje realizaci navržených opatření
 • usiluje o vytvoření a optimální využití informačních toků mezi jednotlivými odděleními
 • navrhuje konfiguraci systémových zařízení a rozhraní

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • samostatnost
 • komunikační dovednosti
 • umění naslouchat
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti