SW architekt

Pracovní náplň SW architekta zahrnuje práci s vysokou mírou profesionální samostatnosti na projektech zákaznických řešení IS.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • navrhuje logické a fyzické řešení
 • používá analytické nástroje a CASE nástroje
 • ovládá UML, rámce a metodologie vývoje aplikací
 • má praktické zkušenosti s programováním
 • vytváří návrh systému jako celku

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • samostatnost
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • týmová práce
 • kritický pohled
 • schopnost realizovat nápady
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu