Středoškolský učitel

Učitel střední školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování žáků na střední škole, případně na středních školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci
 • studuje nové poznatky v oboru a aplikuje je do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu
 • vzdělává nadané žáky, podněcuje jejich osobní rozvoj a diskutuje o jejich pokroku s rodiči a třídním učitelem
 • připravuje zprávy, hodnotí žáky klasifikací, vede ročníkové a závěrečné práce žáků

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • pečlivost
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • aktivní přístup
 • objevování a orientace v informacích
 • snaha zdokonalovat se
 • schopnost motivovat druhé