Stavební dozor

Stavební dozor má za úkol dohled nad postupem výstavby a koordinaci jednotlivých činností na stavbě.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • dohlíží na dodržování technologických postupů prací dle platných norem
  • zodpovídá za bezpečnost práce
  • zajišťuje jednání s investorem

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • řešení konfliktů
  • vyjednávací schopnosti
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti