Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • řídí činnosti podle projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutími stavebního úřadu
 • zajišťuje organizaci staveniště, řídí na něm provoz a optimální zásobování materiálem
 • koordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet
 • řídí kapacity provádějících firem nebo činnost externích dodavatelských firem
 • zajišťuje ekonomické i technické parametry a dohlíží na ně
 • řídí a usměrňuje technologické a pracovní postupy výstavby
 • zajišťuje podklady pro fakturaci, eviduje případné vícepráce nebo méněpráce

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • logické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • vyjednávací schopnosti
 • organizační schopnosti
 • schopnost osvojit si nové dovednosti
 • schopnost motivovat druhé