Statistik

Statistik má vzdělání matematické statistiky, což je jedna z větví aplikované matematiky.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • snaží se rozvíjet lidské znalosti na základě empirických dat
  • modeluje náhodu a neurčitost pomocí teorie pravděpodobnosti
  • hledá nejlepší informace z momentálně dostupných dat

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • logické myšlení
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost přicházet s nápady