Statik

Statik provádí návrhy a posouzení konstrukcí, provádí výpočty statiky a vytváří projektovou dokumentaci.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • připravuje technicky jednotlivé zakázky
  • posuzuje stav již existujících objektů
  • řeší analýzu a posouzení objektů
  • hledá technicky optimální řešení pro požadovanou stabilitu celého konstrukčního řešení

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • samostatnost
  • uspokojení zákaznických potřeb
  • kritický pohled
  • schopnost inovovat
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu