Správce majetku

Správce majetku zajišťuje správu rozsáhlého majetku a majetkových souborů včetně samotné údržby tohoto majetku.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • orientuje se v technických parametrech spravovaných objektů a jednotlivých technologiích (vzduchotechnika, elektro, PO, EPS, OTK)
 • organizuje činnosti při zajišťování údržby a oprav bytového fondu
 • řeší zásadní finanční situace a záležitosti při správě majetku
 • zajišťuje předepsané revizní zkoušky
 • navazuje komunikaci s jednotlivými nájemci a jedná s partnery a dodavateli
 • vede příslušnou dokumentaci o správě

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • pečlivost
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • vyjednávací schopnosti
 • aktivní přístup
 • organizační schopnosti