Speciální pedagog

Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy
 • spolupracuje s rodinami a rodiči postižených dětí a mládeže během provádění nápravných metod
 • poskytuje speciální pedagogické služby

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • umění naslouchat
 • aktivní přístup
 • schopnost poučit se z chyb a analyzovat neúspěch
 • schopnost motivovat druhé