Specialista vývojového týmu

Specialista vývojového týmu samostatně aplikuje své znalosti z vědeckého výzkumu a technologických zásad v oblastech své specializace.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • spolupracuje při zpracovávání zadávací specifikace vývojového úkolu
 • připravuje technické specifikace komponentů
 • spolupracuje na vývoji testovacích procedur
 • zabezpečuje správné zavedení výrobku do sériové výroby
 • zodpovídá za spolehlivost konstrukčního návrhu a výrobku
 • podílí se na integraci konečného řešení, testování a uvádění do provozu, a to jak v laboratoři, tak u zákazníka

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kritický pohled
 • schopnost inovovat
 • schopnost poučit se z chyb a analyzovat neúspěch
 • schopnost realizovat nápady