Specialista pro odměňování a benefity

Mezi pracovní aktivity specialisty pro odměňování a benefity patří vytváření mzdových procesů ve společnosti, tvorba mzdových předpisů a motivačních systémů.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • provádí analýzy, hodnocení a prognózy mzdového vývoje
  • navrhuje systém odměňování, mzdy a zpracovává benefitní systém
  • zajišťuje výklad k mzdovým předpisům a mzdovým sporům
  • připravuje podklady pro případné řešení pracovněprávních sporů v mzdové oblasti
  • úzce spolupracuje s finančním oddělením

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • logické myšlení
  • komunikační dovednosti
  • koncepční přístup
  • objevování a orientace v informacích