Specialista PR

PR specialista má na starosti komunikaci s novináři, tvorbu tiskových zpráv, vedení a podporu jednotlivých projektů, správu intranetových stránek, krizovou komunikaci.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • provádí pravidelný monitoring médií a jejich analýzu
 • komunikuje s novináři a PR agenturami a poskytuje konzultace
 • připravuje podklady pro top management
 • má na starost tvorbu tiskových zpráv
 • připravuje mediální tréninky pro zástupce společnosti
 • přípravuje zaměstnance na mediální vystoupení

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • zodpovědnost
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • písemné vyjadřování
 • prezentační dovednosti