Specialista pohledávek

Specialista pohledávek komplexně řeší pohledávky od dlužných obchodních partnerů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • projednává postup řešení úhrady pohledávek s dlužnými organizacemi
 • posuzuje a doporučuje harmonogram splátkového kalendáře
 • zpracovává analýzy a informace pro vedení společnosti o celkovém stavu pohledávek
 • zajišťuje blokování dlužných odběratelů, případně také jejich odblokování
 • analyzuje a monitoruje rizika vztahující se k platební morálce zákazníků a odběratelů
 • spolupracuje s právním útvarem při řešení pohledávek
 • má na starost vedení příslušné dokumentace

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • samostatnost
 • argumentační schopnosti
 • vyjednávací schopnosti
 • koncepční přístup
 • aktivní přístup