Specialista na fondy EU

Specialista na fondy EU připravuje a koordinuje projekty s využitím Evropského sociálního fondu, v rámci realizace těchto projektů ověřuje a kontroluje platby.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • tvoří rozvojové programy pro využívání prostředků rozpočtu EU
  • vede a sjednocuje postupy v rámci implementace ESF dle nařízení EK
  • vypracovává dokumentaci a směrnice, které vysvětlují důležité oblasti pro aplikaci programů ESF

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • organizační schopnosti
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu