Specialista marketingu

Specialista marketingu vytváří marketingové analýzy vedoucí ke zvýšení profitu společnosti, monitoruje konkurenci a celý trh, hledá nová řešení pro propagaci.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • realizuje propagaci vlastními silami nebo s externí agenturou
  • testuje efektivitu propagace
  • propagaci kontinuálně zefektivňuje
  • připravuje podrobné reporty

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • kreativita
  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • prezentační dovednosti
  • aktivní přístup