Specialista ISO

Specialista ISO zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti ve výrobě.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje požadovanou kvalitu úrovně vstupů, procesů a výstupů
 • zpracovává technicko-ekonomické rozbory a studie jakosti
 • vyhodnocuje jakost a kvalitu výrobků, výkonů, služeb a dalších výstupů
 • navrhuje způsob dosahování požadované jakosti
 • zpracovává prognózy a programy zvyšování jakosti
 • sleduje a vyhodnocuje ekonomické ztráty a nekvality
 • zpracovává technické normy a normativy, zajišťuje jejich uplatňování a aktualizaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • pečlivost
 • komunikační dovednosti
 • aktivní přístup
 • schopnost přicházet s nápady
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení