Soudce

Při svém rozhodování je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou. Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • rozhoduje právní spory
 • posuzuje soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou
 • nezávisle rozhoduje v soudních řízeních
 • projednává sporná práva a povinnosti fyzických a právnických osob a rozhoduje o nich
 • rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • asertivita
 • umění naslouchat
 • kritický pohled
 • objevování a orientace v informacích