Sociolog

Sociolog zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • pozoruje jednání lidí ve společnosti a v sociálních skupinách
  • provádí sociologické výzkumy
  • snaží se popsat, vysvětlit a předpovědět sociální život jedinců či skupin

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • samostatnost
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích
  • organizační schopnosti