Sexuolog

Sexuolog odborně posuzuje, diagnostikuje a léčí případy z celého spektra sexuálních poruch mužů a žen, a to včetně poruch plodnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • diagnostikuje sexuální poruchy mužů a žen
 • poskytuje sexuologické poradenství
 • sleduje a aplikuje v praxi nové poznatky v sexuologii a navazujících vědních oborech

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • komunikační dovednosti
 • schopnost empatie
 • umění naslouchat
 • kritický pohled