Režisér

Režisér je zodpovědný za celkové vyznění připravovaného díla.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • realizuje scénář po umělecké a tvůrčí stránce
 • vybírá vhodné umělce pro jednotlivé role
 • konzultuje s umělci scénář a vede je během zkoušek

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • týmová práce
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • schopnost realizovat nápady
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu