Regionální obchodní manažer

Regionální obchodní manažer vede tým prodejců a řídí jeho prodejní aktivity v předem daném regionu nebo oblasti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytvoří si a vede vlastní tým
 • stará se o kontinuální rozšiřování, rozvoj a motivaci týmu
 • řídí aktivity jednotlivých obchodních zástupců
 • poskytuje obchodníkům zpětnou vazbu a školení
 • motivuje a průběžně hodnotí obchodní zástupce vzhledem k jejich činnosti
 • zodpovídá za rozvoj a produkci obchodního týmu
 • pravidelně reportuje výsledky nadřízenému manažerovi

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • schopnost motivovat druhé