Ředitel nákupu

Mezi povinnosti ředitele nákupu patří vedení oddělení nákupu, reporting top managementu, jednání s novými i současnými dodavateli za účelem navázání dobrých obchodních vztahů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • pořádá výběrová řízení, hodnotí dodavatele a vyjednává rámcové smlouvy
 • stará se o interní komunikaci
 • zpracovává informace o interní potřebě materiálu
 • zjišťuje stav skladů a poptává potřebný materiál

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium