Ředitel logistiky

Ředitel logistiky řídí a vede logistické a dodavatelské oddělení organizace, zabezpečuje reálnou politiku nákupu, dodávek, dopravy a distribuce zboží, surovin, strojů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • stanovuje a řídí strategii logistiky společnosti
 • určuje plány, normy a směrnice k zabezpečení kvality a kvantity
 • monitoruje a analyzuje trh a dodací podmínky
 • zajišťuje okamžitou nebo budoucí dostupnost materiálu
 • plánuje a koordinuje všechny logistické aktivity spojené s řízením toků v logistickém řetězci
 • obstarává korektní fungování skladovacích prostor
 • řídí a kontroluje výsledky práce svěřeného útvaru

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium