Ředitel kvality

Ředitel kvality je odpovědný za management kvality ve společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • stanovuje a optimalizuje procesy managementu kvality ve společnosti
 • řídí proces budování, udržování a rozvoje systému kvality podle norem ISO nebo standardů odvětví
 • řídí a kontroluje oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • vytváří interní směrnice a normy kvality a zajišťuje jejich dodržování
 • spolupracuje s ostatními útvary organizace

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium