Ředitel instituce

Ředitel instituce řídí a koordinuje činnost instituce.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zodpovídá za tvorbu strategie směřující k naplnění stanovených cílů společnosti
 • řídí a organizuje činnost celé instituce dle nastavené správní agendy
 • vytváří dlouhodobé a krátkodobé plány činnosti
 • vytváří a řídí obchodní a marketingovou strategii instituce
 • reprezentuje instituci při jednání s obchodními partnery a dalšími subjekty
 • vede a koordinuje zaměstnance
 • rozděluje úkoly a kontroluje jejich plnění

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • koncepční přístup
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium