Ředitel hotelu

Ředitel hotelu zodpovídá za hladký provoz hotelu, za stanovené výsledky, vedení zaměstnanců.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • stará se o provoz a hospodářské výsledky hotelu
 • zajišťuje propagaci a marketingové kampaně
 • má za úkol naplnit kapacitu hotelu
 • spolupracuje s externími dodavateli jednotlivých služeb

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • koncepční přístup
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium