Radiolog

Radiolog je odborný lékař, který se zabývá radiodiagnostikou, tzn. diagnostikou nemocí a chorob pomocí rentgenových metod.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zobrazuje orgány lidského těla a posuzuje jejich funkce a chorobné změny
  • používá ultrazvuk nebo magnetickou rezonanci
  • vyhodnocuje výsledky vyšetření
  • stanovuje následnou léčbu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • samostatnost
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích