Psychiatr

Psychiatr je lékař, který se zabývá nemocemi mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání nebo chování nemocných.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • léčí duševní poruchy
  • ovládá diagnostické vyhodnocování
  • umí provádět psychoterapii

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • přizpůsobivost (flexibilita)
  • zvládání zátěžových situací
  • schopnost empatie
  • kritický pohled