Provozní ředitel

Provozní ředitel zodpovídá za bezproblémový chod společnosti během běžného provozu, koordinaci, řešení operativních problémů a jejich systematickou prevenci plánováním údržby.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje efektivnost hospodaření a hodnocení výkonnosti
 • tvoří a kontroluje provozní finanční plány
 • schvaluje a kontroluje dodržování vnitřních procesů a vnitropodnikových předpisů
 • řídí, koordinuje a kontroluje výsledky práce svěřeného útvaru
 • reprezentuje společnost na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium