Projektový manažer

Projektový manažer navrhuje schéma a obsazení realizačního týmu pro konkrétní projekt.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • rozpracovává daný projekt na dílčí úkoly
  • kontroluje a dohlíží na jejich plnění
  • spolupracuje ve stanovené finanční náročnosti projektu
  • provádí časové odhady a jejich aktualizaci
  • pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • přizpůsobivost (flexibilita)
  • argumentační schopnosti
  • komunikační dovednosti
  • týmová práce
  • organizační schopnosti