Projektant

Projektant má na starost návrh a realizaci projektové dokumentace všech stupňů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • spolupracuje s manažery projektu a dalšími odborníky
 • konzultuje činnost s investory, členy týmu nebo dalšími externími odborníky
 • jedná s úřady nebo zajišťuje vyjádření správců inženýrských sítí
 • promítá jednání do výsledného projektu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kreativita
 • logické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti