Project administrator

Project administrator zodpovídá za zpracování svěřené projektové dokumentace.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zajišťuje administrativní agendu
  • řídí proces přípravy, podávání, realizace a monitorování projektu
  • připravuje podklady pro metodiky k plánování a řízení projektu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • písemné vyjadřování
  • prezentační dovednosti
  • řešení konfliktů
  • aktivní přístup
  • organizační schopnosti
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu