Programátor

Programátor vytváří části aplikací nebo jejich kombinací staví větší celky.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • spolupracuje na testování nebo ladění vytvořených aplikací
  • vytváří dokumentaci, datové a objektové struktury a definice jejich vazeb
  • programuje v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace
  • podle návrhu uživatelského rozhraní spolupracuje při vytváření uživatelského rozhraní
  • připravuje podklady pro uživatelskou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost inovovat
  • snaha zdokonalovat se